Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Palvelut yksityille

Perheoikeus

LAPSEN HUOLTO JA TAPAAMISRIIDAT SEKÄ ELATUSAPU

Lapsen huolto tarkoittaa lapsen asioista kuten koulu, terveydenhuolto, passin hakeminen, päiväkodista päättäminen ja mm. uskonnosta päättämistä. Usein ihmiset sekoittavat asian lapsen tapaamisoikeuteen, joka puolestaan tarkoittaa nimenomaan lapsen oikeutta tavata etävanhempaansa eikä sitä, että vanhemmalla olisi oikeus tavata lastaan.

ASUMINEN

Asuminen tarkoittaa käytännössä sitä, missä lapsen asuinpaikka on määritelty viranomaisrekisterissä, eli maistraatissa. Maistraatti on rekisteriviranomainen, joka pitää rekisteriä ihmisten asuinpaikoista. Käytännössä ei pitäisi olla mahdollista, että asuinpaikasta yhteishuollossa päättäisi vaan toinen vanhempi ilmoittamalla uudesta asuinpaikasta maistraatille, mutta on nähty tapauksia, joissa maistraatti on rekisteröinyt asuinpaikan muutoksen ilman toisen vanhemman suostumusta. Lapsen asuminen tulisi vastata reaalisia olosuhteita, ei sitä missä lapsi tosiasiassa on ja kuka vanhempi päättää lähivanhempana lapsen asioista. Yleensä tämä harkinta suoritetaan sen perusteella kumpi vanhempi kykenee ajattelemaan ensi sijassa lapsen etua ja sulkemaan oman näkökulmansa ja mahdolliset kaunansa pois lapsen asioista päätettäessä.

TAPAAMISOIKEUS

Tapaamisoikeuden laajuus vaihtelee valvotuista tapaamisista aina vuoroviikko asumiseen. Käytännössä valvottuja tapaamisia järjestetään jos on syytä olettaa, että lapsi kokisi väkivaltaa, fyysistä taikka psyykkistä, tapaajavanhemman toimesta. Tätä lievempi vaihtoehto on järjestää tapaamiset tuettuina. Tapaamisissa olleiden pitkien taukojen johdosta määrätään ajoittain tapaamiset tuettuina, jotta lapsi ja vanhempi voivat tutustua toisiinsa. Tavallisin tapaamisoikeuden laajuus on joka toinen viikonloppu tapaamiset sekä ”lomat puoliksi” periaatteen mukainen. Laajin tapaamisoikeus on käytännössä vuoroviikko asuminen – eli lapsi asuu yhden viikon lähivanhemman luona ja yhden viikon etävanhemman luona. Tässä tapaamisjärjestelyssä on lähtökohtaisesti yhdenvertaiset lähtökohdat eikä elatusapua välttämättä maksa etävanhempi. Elatusavun kannalta tämä onkin kohtuullinen järjestely, koska kumpikin huoltaa lasta käytännössä omalla viikollaan ja huolehtii lapsen kustannuksista. Olenkin joskus ihmetellyt joidenkin halua edes hakea vuoroviikkoasumisjärjestelyssä elatusapua, koska kustannuksia siitä tulee lähtökohtaisesti kummallekin yhtä paljon.

ELATUSAPU

Elatusapu määrätään etävanhemman maksettavaksi. Laskennan pohjalle otetaan ansaintamahdollisuus, joka on eri asia kuin faktiset tulot. Jotkut asianajajat sanovat, että elatusapuun liittyvät asiat ovat puhdasta matematiikkaa, vaikka käytännössä asia ei ole näin. Hyvin usein elatusapua määrättäessä otetaan kahden viime vuoden verotuksen tiedot lähtökohdaksi ansaintamahdollisuudesta. Menoina käyvät kohtuulliset asumismenot, joka on eri asia kuin faktiset asumismenot. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä on katsottu, että etävanhempi ei voi vähentää elatusvelvollisuuttaan hankkimalla isot asumiskustannukset.

Ottamalla meihin yhteyttä voimme auttaa kaikissa perheasioihin liittyvissä kysymyksissäsi.