Asianajajan ja lakimiehen ero

Asianajotoimintaa voi harjoittaa asianajaja. Niin sanotulle maallikolle voi olla vaikea erottaa asianajotoimintaa muiden lakimiesten toiminnasta. Yleensä asianajajan erottaa yksin nimikkeen perusteella lakimiehestä ja asianajotoimiston lakiasiaintoimistosta. Vain asianajajaliiton jäsenet voivat käyttää asianajaja nimitystä ja asianajotoimisto nimitystä. Asianajotoimintaa koskevat säännöt löytyvät asianajajaliiton verkkosivuilta. Keskeisin ero tulee juuri sääntelyn kautta. Nykyisin puhutaan OTM, Lakimies, Lupalakimies titteleistä. Näitä kaikkia [...]